Scheiden en pensioen

Als je gaat scheiden dan heeft dit ook gevolgen voor je opgebouwde pensioen. Je dient namelijk het pensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd te verevenen, oftewel te verdelen. Dit is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Vaak is pensioenverevening bij echtscheiding een onderwerp waar niet lang bij stilgestaan wordt. Het is nog zo ver weg, of je weet weinig van je pensioenregeling en het heeft je interesse misschien ook niet echt. Dit is een gemiste kans. Pensioenverevening kan grote consequenties hebben voor je te verwachten pensioen vanaf pensioendatum. Daarom is het belangrijk om tijdens de scheidingsbemiddeling de gevolgen en de mogelijkheden voor je pensioen goed te bespreken. De scheidingsbemiddelaar van Scheidingskompas helpt je hierbij.

Pensioenverevening, hoe zit dit nu precies? 

 

In het kort stelt de wet dat beide partners bij echtscheiding, of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, recht hebben op de helft van de gedurende het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander. Hierbij maakt het in principe niet uit of je in gemeenschap van goederen, of op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Dit houdt dus in dat je recht hebt op de helft van het door je ex-partner opgebouwde pensioen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap, en je ex-partner recht heeft op de helft van jouw opgebouwde pensioen gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap.

 

Het verevende pensioen gaat in op het moment dat je ex-partner, of jijzelf, met pensioen gaat. Mocht je ex-partner overlijden, dan ontvang je het deel van je pensioen dat naar je ex-partner ging weer zelf. Het pensioen wat je ontving van je ex-partner stopt op dat moment. Dit geldt over en weer. Mogelijk heb je na het overlijden van je ex-partner wel recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

 

Is pensioenverevening verplicht?

 

Pensioenverevening is een recht. Dit wil zeggen dat jij, en je ex-partner, recht hebben op het uitvoeren van pensioenverevening. Echter, je mag ook afwijken van de wet en een andere afspraak maken met je ex-partner. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om pensioen niet te verdelen, conversie toe te passen, een afwijkende verdeling van de pensioenen af te spreken, of pensioen te verrekenen met andere vermogens. Leg deze afspraken dan wel goed vast in je echtscheidingsconvenant.

 

Pensioenfonds informeren

 

Door het verevenen van je pensioenopbouw gedurende het huwelijk, of een andere afspraak die je maakt over pensioen, dien je de pensioenfondsen te informeren over jullie pensioenafspraken in het echtscheidingsconvenant. De pensioenfondsen zullen op de pensioendatum het pensioen dat je ontvangt vanwege pensioenverevening rechtstreeks op je bankrekening storten. Je hoeft dit dus later niet nog eens onderling met je ex-partner te regelen. Om dit te realiseren dienen de pensioenfondsen uiterlijk binnen twee jaar over de echtscheiding en de pensioenafspraken geïnformeerd te worden. Dit kan via het ‘mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier vind je op website van Rijksoverheid of op onze website.

 

Inzicht in de gevolgen van pensioenverevening

 

Onze scheidingsbemiddelaar neemt uitgebreid de verschillende mogelijkheden van pensioenverevening met je door. Ook brengen we in kaart wat de financiële gevolgen van pensioenverevening zijn. Je ontvangt van ons een pensioenrapport waarin jullie pensioenafspraak is meegenomen en welk pensioen je kunt verwachten op pensioendatum. Zo weet je wat je te verwachten pensioen is en kom je niet voor verrassingen te staan.

 

Wil je meer informatie over pensioenverevening en scheiden? Heb je vragen over je eigen pensioen en echtscheiding? Of zit je met een pensioenprobleem, waar jullie samen geen oplossing voor weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Pensioen en scheiden en pensioenverevening