Kinderalimentatie

Als jullie gaan scheiden dan zullen jullie veel afspraken over en voor de kinderen moeten maken. Een van deze afspraken gaat over kinderalimentatie. Afhankelijk van jullie inkomen tijdens het huwelijk of samenwonen en de verdeling van de zorgtaken van de kinderen na scheiding zal er sprake zijn van kinderalimentatie. Als ouders zijn jullie namelijk beide verplicht om in het levensonderhoud van jullie kinderen te voorzien.

 

Kinderalimentatie en ouderschapsplan: wat is het verschil?

 

Je kan samen met je ex-partner afspraken maken over kinderalimentatie. Deze afspraken leg je vervolgens vast in het ouderschapsplan, net als alle overige afspraken die jullie maken voor de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is hierbij afhankelijk van de afspraken die jullie hebben gemaakt omtrent de verdeling van de zorgtaken in het ouderschapsplan. Hebben jullie een co-ouderschapsplan en wonen de kinderen evenveel of ongeveer evenveel bij beide ouders, dan kunnen jullie de kosten voor de kinderen gelijkwaardig, of middels een verdeelsleutel, verdelen. Is in het ouderschapsplan overeengekomen dat de kinderen bij een van de ouders gaan wonen? Dan krijgt de andere ouder een omgangsregeling en betaalt deze mee aan de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen. 

 

Wat is de duur van kinderalimentatie?

 

De plicht om kinderalimentatie te betalen duurt tot de kinderen 21 jaar worden, of financieel zelfstandig zijn. Zijn de kinderen tussen de 18 en 21 jaar dan kunnen jullie aanvullende afspraken maken over kinderalimentatie. Zijn de kinderen schoolgaand of studerend, of hebben de kinderen inmiddels een baan? Studerende kinderen hebben ook vanaf 18 jaar recht op een bijdrage van de ouders. Werken jullie kinderen inmiddels en kunnen ze zelf voorzien in hun eigen levensonderhoud? Dan kan de kinderalimentatie stoppen.

 

Verder kan je ook na 21 -jarige leeftijd nog de plicht hebben om kinderalimentatie betalen, bijvoorbeeld omdat je kind kan aantonen dat hij/zij niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, of als je in het ouderschapsplan hebt afgesproken om studerende kinderen ook na hun 21ste financieel te ondersteunen.

 

Wat valt onder kinderalimentatie?

 

Hebben jullie een afspraak gemaakt over de hoogte van kinderalimentatie? Dan vallen in principe alle kosten voor de kinderen hieronder. De ouder waar de kinderen wonen – ook wel de verzorgende ouder genoemd - ontvangt als bijdrage in de kosten van de kinderen een bedrag aan kinderalimentatie van de andere – de niet verzorgende - ouder. De verzorgende ouder dient alle kosten van de kinderen te betalen. Naast de ontvangen kinderalimentatie hoeft de niet verzorgende ouder geen andere bijdrage meer te betalen. Soms spreken de ouders in het ouderschapsplan af dat ze sommige, niet dagelijkse of bijzondere kosten van de kinderen, alsnog samen betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolkosten of grote (eenmalige) uitgaven.

 

Wat is de (maximale) hoogte van kinderalimentatie

 

De hoogte van de te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van meerdere factoren. Het uitgangspunt bij scheiden en kinderen is dat de kinderen qua levensstandaard zo min mogelijk van de scheiding merken en bij beide ouders op een gelijke verzorging kunnen rekenen. Voor de berekening van kinderalimentatie wordt gebruik gemaakt van de trema-normen, die zijn ontwikkeld door rechters. In een aantal stappen vindt de berekening plaats.

 

1.         Behoefte van de kinderen

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt gekeken naar het totale gezinsinkomen voor de scheiding. Op basis van dit inkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen komt hier een bedrag uit aan behoefte van de kinderen, oftewel wat de gemiddelde maandelijkse kosten van de kinderen zijn.

 

2.         Draagkracht ouders

Vervolgens wordt er gekeken wat de ouders kunnen bijdragen in de kosten van de kinderen. Draagkracht, of draagkrachtruimte, is het bedrag wat een ouder op basis van zijn inkomen maandelijks beschikbaar heeft om aan kinderalimentatie te betalen.

 

3.         Omgangsregeling en draagkrachtvergelijking

Als de draagkracht van beide ouders bekend is, dan kan er worden bepaald wie van de ouders welk percentage van de kosten kan betalen. Dit wordt de draagkrachtvergelijking genoemd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de omgangsregeling die jullie zijn overeengekomen in het ouderschapsplan. Bij wie wonen de kinderen en hoeveel dagen zijn de kinderen bij de andere ouder? Deze vragen spelen een rol bij het definitief vaststellen van de kinderalimentatie.

 

Wat is de minimale hoogte van kinderalimentatie

 

Hoe lager je inkomen is, des te minder draagkracht je hebt om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Is je besteedbaar inkomen laag en je draagkracht beperkt, dan is de regel dat je tenminste € 25,- kinderalimentatie per kind dient te betalen.

 

Zorgkorting en kinderalimentatie

 

Als je kinderen hun hoofdverblijf bij de andere ouder hebben en jullie zijn een bedrag overeengekomen dat je betaalt aan kinderalimentatie, dan betekent dit niet dat je verder geen kosten voor de kinderen meer hebt. Je mag voor de dagen dat de kinderen bij jou zijn en een zorgkorting in mindering brengen op het bedrag dat je betaalt aan de andere ouder. De zorgkorting wordt berekend aan de hand van een percentage van de behoefte van de kinderen en varieert tussen 5% en 35% en is als volgt opgebouwd:

 

5% bij gedeelde zorg voor de kinderen voor gemiddeld minder dan 1 dag per week.

15% bij gedeelde zorg voor de kinderen voor gemiddeld 1 dag per week.

25% bij gedeelde zorg voor de kinderen voor gemiddeld 2 dagen per week.

35% bij gedeelde zorg voor de kinderen voor gemiddeld 3 dagen per week.

 

Indexatie van kinderalimentatie

 

Er is een wettelijke regeling die bepaald dat kinderalimentatie jaarlijks verhoogd dient te worden met een indexeringspercentage dat wordt afgegeven door de minister van Justitie. Aan het einde van een jaar wordt dit percentage bekend gemaakt en gaat dan in per 1 januari van het volgende jaar.

 

Krijgen kinderen ouder dan 18 jaar kinderalimentatie?

 

Kinderen ouder dan 18 hebben tot 21 jaar recht op kinderalimentatie als ze schoolgaand of studerend zijn. Werken jullie kinderen en kunnen ze voorzien in de kosten van hun eigen levensonderhoud, dan stopt kinderalimentatie. De bijdrage van de ouders aan kinderen van 18, 19 en 20 jaar wordt wel een afspraak tussen de ouders en de kinderen. Het bedrag aan kinderalimentatie wordt niet meer aan de andere ouder betaald, maar rechtstreeks aan de kinderen. Stel dat de kinderen nog thuis wonen, dan staat het jullie vrij om hierover een andere afspraak te maken.

 

Kinderalimentatie voor kinderen ouder dan 21 jaar

 

Al houdt je als ouders in principe levenslang zorgplicht over je kinderen, vanaf 21-jarige leeftijd wordt er van kinderen verwacht dat ze hun eigen kosten kunnen betalen. Willen jullie afspreken om ook na 21-jarige leeftijd van de kinderen een bijdragen te blijven geven, bijvoorbeeld als ze nog studeren, dan kunnen jullie dit in het ouderschapsplan afspreken. Maar ook voor kinderen met een handicap kan een langere onderhoudsplicht bestaan.

 

Hulp bij berekening kinderalimentatie

 

Het bepalen van kinderalimentatie is maatwerk. Met mediaton van Scheidingskompas helpen we je graag bij het opstellen van een berekening voor kinderalimentatie, en eventueel partneralimentatie. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Scheidingskompas.